آموزش کوک کردن ویلن با استفاده از دیاپازون

آموزش کوک کردن ویلن با استفاده از دیاپازون

کوک کردن ویلن با استفاده از تیونر باعث تنبلی گوش نوازنده می شود زیرا نوازنده هیچ نقشی را در کوک کردن ساز خود ایفا نمی کند. در نتیجه راه حلی که پیشنهاد می شود استفاده از دیاپازون است.

دیاپازون الکتریکی

برای اینکه ارتعاشات دیاپازون پایدار بماند آن را به وسایل الکتریکی به ارتعاش دائم وادار می کنند. اساس این کار مانند اساس کار زنگ اخبار الکتریکی است. یعنی حرکت رفت و آمد شاخه.های دیاپازون ، در مدار الکتریکی شامل یک بوبین الکترومغناطیسی را بسته و باز می.کنند و به این طریق بوبین مزبور که بین دو شاخه دیاپازون واقع شده تحریک شده و به نوبه خود شاخه ها را بطور متناوب جذب یا رها می کند.
مکانیزم کار دیاپازون
هرگاه صدای یک سیم و صدای یک دیاپازون از جهت فرکانس کاملا با هم مساوی باشند چون آن دو را با یکدیگر گوش بدهیم صدای زنش شنیده نمی شود. در صورتیکه اگر فرکانس سیم مقدار کمی با فرکانس دیاپازون اختلاف داشته باشد چون آن دو را با هم به صدا درآوریم وجود صدای زنش بطور واضح مشاهده می گردد.
پس باید این نکته را یادآور شوم که برای استفاده از دیاپازون باید گوش نوازنده دقت لازم را داشته و یا بدست آورد.
ابتدا با استفاده از دیاپازون نت لا را به صدا درآورید و سپس هم زمان با آن با آرشه روی سیم لا ویلن بکشید.حال اگر آن دو را با یکدیگر گوش بدهیم نباید صدای زنش شنیده شود.
برای بقیه سیم ها نیز می توان از این روش استفاده کرد.اما چون سیم های ویلن با یکدیگر فاصله پنجم دارند می توان پس از کوک کردن سیم لا بقیه سیم ها را به طور متوالی با هم کوک کرد.
چون در اصطلاح دو نت که فاصله پنجم دارند صدای خوشایند یا ژوس ایجاد می کنند.
کاملا مشهود است که استفاده از دیاپازون نیاز به کمی تمرین دارد.

منبع: http://cubase.ir

 

پیــانو  :::::::::::::::::::::::::::::

برگمولر انتخاب اول هنرمندان – شیلا خداداد

برگمولر انتخاب اول هنرمندان – شیلا خداداد